Tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks is een christelijke koepelorganisatie met een missie die kan worden samengevat in: evangelisatie, hulpverlening en een profetisch geluid, ofwel het duiden van de tijd vanuit het Woord van God. De Sikkenberg is een lid van deze organisatie. De filosofie van De Sikkenberg en het geen waar wij voor staan, sluit naadloos aan bij de de overtuigingen van deze organisatie.

Voor meer informatie over Tot Heil des Volks, zie: www.totheildesvolks.nl