Recreatiewerk

Elke schoolvakantie is er op de Sikkenberg een divers programma voor kinderen, jongeren en volwassen. Al deze activiteiten worden elk jaar weer georganiseer door vrijwilligers die hun talenten in willen zetten voor de activiteiten waar ze passie voor hebben. We noemen dit werk KJER-werk en dit staat voor het Kinder-, Jeugd-, Evangelisatie en Recreatiewerk. Het kinder-, jongeren- en volwassen recreatiewerk heeft een duidelijk algemeen christelijk karakter waarin we het belangrijk vinden dat iedereen zich thuis- en geaccepteerd weet ongeacht zijn of haar achtergrond of wel of niet kerkelijke denominatie. 

Voorgaande jaren hadden we elke week een team van jongeren vanuit alle hoeken van Nederland zich aan om één of twee weken als vrijwilliger te werken in een van de teams. Omdat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die als een soort 'duizendpoot' in teamverband hier één of twee weken te verblijven, hebben we gezocht naar een nieuwe weg en opzet waarin we nog meer talent- maar vooral passiegericht gaan werken. Basis blijft een standaard weekprogramma wat voorbereid is en klaar ligt om uitgevoerd te worden.

Vanaf 2019 gaan meer met 'losse' vrijwilligers werken (campinggasten  en vrijwilligers) die zich inschrijven voor een bepaalde taak of activiteit die past bij zijn of haar talenten en passie. Dat kan zijn van het uitvoeren van het programma voor de kinderen of jongeren, een vrouwenactivitiet, het organiseren van de dropping, spel of sporttoernooi, het kidsfestijn of ondersteunende taken als de limonade verzorgen, kinderen helpen bij een uitwerking of instuderen van een lied enz enz. Maar ook heel praktisch het zorg dragen voor het open houden van het Vogelnest voor de jongeren in de avond tot 's nachts. Er komen lijsten bij de receptie om je voor de diverse taken en activiteiten in te schrijven. Dat kunnen ouderen en jongeren zijn die zich graag met passie voor dit werk inzetten en verantwoording voor hun taak willen en kunnen dragen. Voor mensen die een hele week of langer zich inzetten voor veel van de KJER taken kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn voor overnachting als ze zelf geen eigen tent o.i.d. hebben. Maar 'het KJER-team' die het gehele programma van een week verzorgt zijn we dus vanaf gestapt. We hopen dat deze nieuwe vorm van werken nieuwe perspectieven en uitdagingen geeft voor de mensen die het werk uitvoeren en uiteraard de deelnemers.

De aanmelding voor de hulp bij het programma kan maanden/weken/dagen van te voren via het aanmeldingsformulier of als u/je hier bent, bij de receptie. De voorbereiding van de inhoud van de programma's, de coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligers is in handen van Joas en Alieke de Boer. Zij zijn de gehele zomervakantie herkenbaar aanwezig op de Sikkenberg. 

Ons motto blijft: "Samen zijn we sterk"

Heb jij een passie voor kinder- of jongerenwerk of het organiseren van sport en spel? Wil je graag je steentje bijdragen om de gasten van de Sikkenberg een gave en zinvolle tijd hier te laten beleven? Bekijk de vacature en geef je op!